Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Ekeberg 2.jpg

Høring vedrørende vaktordning

NCF har ikke mottatt noen svar fra klubbene på høringen om mulig vaktordning i administrasjonen.


På klubb-lagledermøtet tidligere i sommer fremkom det at enkelte opplevde behov for at administrasjonen skal være tilgjengelig når kamper spilles i helger og kveldstid, da i form av en betjent vakttelefon.

Kartlegging av faktiske behov

For å utrede behovet ble alle klubber invitert til å komme med innspill. Høringen ble delt 23. juni, og svarfrist ble satt til 10. juli. Hensikten med høringen var å kartlegge hva vi faktisk med fordel kan ha en vaktordning for som kan benyttes i helger og på kveldstid når kamper spilles.

Som det fremgikk av høringen er det en rekke forhold som ikke kan løses ved en slik vaktordning: Forhold som ikke vedrører cricketkampene, som ikke haster og/eller som NCFs administrasjon ikke har makt og myndighet til å gjøre noe med der og da, må holdes utenfor en eventuell vaktordning.

Ingen innkomne svar

NCFs administrasjon har ikke mottatt noen svar fra klubbene på høringen. Som følge av dette vil det ikke arbeides videre med å etablere en vaktordning denne sesongen.

NCFs administrasjon etterstreber å gi klubbene best mulig støtte i forbindelse med avvikling av kamper. Eventuelle innspill når det gjelder behov for tilgjengelighet av støtte og tjenester kan sendes fortløpende til admin @cricketforbundet.no