Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
171113_Ekeberg 2.jpg

Ev. vaktordning I NCF

Det kom frem på klubb-lagledermøtet 20. juni at noen opplever behov for at administrasjonen skal være tilgjengelig når kamper spilles i helger og kveldstid. Dvs. en egen betjent vakttlf. ordning. Dette kan vi gjerne ha en prøveordning på for å sjekke ut det faktiske behovet, dersom styret er villig til å bruke ressurser på det.

 


I forkant av en slik vurdering kan det imidlertid være hensiktsmessig å foreta noen avklaringer;

Forhold utenfor ev. vakttlf. ordning

Saker/forhold som ikke vedrører cricketkampene, som ikke haster og/eller som NCF adm. ikke har makt og myndighet til å gjøre noe med der og da, må holdes utenfor en ev. vakttlf. ordning.

 

Eksempelvis;

  1. Administrative, logistikkmessige og praktiske forhold som f.eks. hjelp til registrering av lisens, bekreftelse på betaling, innmelding av generelle feil og mangler, o.a. må skje på ordinær måte gjennom henvendelser til forbundskontoret som vil fortløpende betjene disse innenfor ordinær kontortid.
  2. Brukerhjelp for CricClubs turneringssystem og ev. nedetid og feil må adresseres til CricClubs support som er tilgjengelige døgnet rundt. Man kan kommunisere med de via WhatsApp nr. +917997765976, e-post; support@cricclubs.com samt via chat funksjon i NorwayCricket appen og etter innlogging på nettsidene.
  3. Forhold på banene som f.eks. dårlige sanitærforhold/WC, låste dører, knuste ruter, manglende gressklipping, vanndammer og/eller feil ved vanningsanlegg, er forhold som NCF må ta opp med Bymiljøetaten i kontortiden, da etaten ikke har vakttlf.
  4. Kamper hvor en eller ingen dommere stiller opp skal løses iht. spillereglementets §§ 10.3.2 og 10.3.6, dvs. at kapteinene enes om å velge ny(e) dommer(e) eller at kampen omberammes i ettertid via adm. Dommerkomiteen kan ev. konsulteres av kapteinene.
  5. Dersom man skulle oppleve at en bane er dobbeltbooket og dommere/kapteiner ikke finner annen bane ledig via CricClubs, må feilen meldes NCFs adm. og kampen omberammes.

 

Hvilke relevante forhold er det behov å ha en vakttlf. for?

Vi ønsker å kartlegge hva vi faktisk med fordel kan ha en vakttlf. ordning for som kan benyttes i helger og på kveldstid når kamper spilles. Hva er det faktiske behov som må meldes inn og løses av NCFs adm.  utenfor kontortiden? Vennligst besvar vedlagte Google spørreskjema slik at vi får kartlagt behovet før styret ev. setter av ressurser og innfører en prøveordning for dette.

 

Klikk HER for å komme med innspill innen 10. juli.