Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Høring bilde.jpg

Høring: Strategiplan for Norges Cricketforbund 2023–2029

Styret i Norges Cricketforbund inviterer alle klubber til å komme med innspill til Strategiplan 2023-2029. Fristen for å sende inn høringssvar er 15. mars.


Strategiplanen kan leses i sin helhet her.

NCF skal jobbe for å skape optimale rammer for våre klubber og deres medlemmer, slik at de kan tilby god aktivitet lokalt. Forbundets strategiplan bygger på NIFs langtidsplaner, hvor det overordnede målet er «Flere med - lenger og Flere nye medaljer».

Innspill må sendes skriftlig

Klubber som ønsker å sende inn sine innspill bes gjøre dette skriftlig til e-post admin@cricketforbundet.no. Ved eventuelle spørsmål kan også administrasjonen kontaktes.

Norges Cricketforbund skal tilrettelegge for at cricket kan spilles av alle og på alle nivåer.

Endelig plan med innspill skal vedtas av styret 29. mars, og vil deretter fremlegges til tingbehandling. Vi ser frem til konstruktive innspill og engasjement fra klubbene i forbindelse med høringen.

Foto: Shutterstock