Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
law-6808677_960_720.jpg

Til klubbledere, øvrige kontaktpersoner i klubbene, spillere, DK og dommere

Spillereglementet er det aller viktigste verktøyet for gjennomføring av kamper.
NCF reviderer og oppdaterer spillereglementet hvert år basert på innkommende innspill fra klubber, dommere, komiteer/utvalg, styret og egne erfaringer gjennom kommunikasjon med alle nevnte parter.

Innkommende innspill er som oftest et resultat av erfaringer og utfordringer gjennom sesongen.
Det vil bli gjort en grundig vurdering av innkommende innspill før endelig utkast av spillereglementet sendes til styret for godkjenning.

Ved endringsforslag, er det viktig å referer til eksisterende paragraf!

Vennligst send inn deres innspill til admin@cricketforbundet.no senest 10. januar 2023.


Spillereglement med endringsforslag, klikk, HER.
Oversikt vesentlige endringer, klikk, HER.

_______________________

Norges Cricketforbund

cricketforbundet.no