Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
cricket-bat.png

Viktige beskjeder knyttet til serie- og NM-spill

To viktige beskjeder fra Norges Cricketforbund vedørende scoring og bruk av spillere.  


Bruk av spillere

Norges Cricketforbund minner om at klubber alltid skal sende liste over spillere som tilhører B-lag og er over 21 år til KK minst 12 timer før kampstart hvis de skal spille kamp for A-laget.

For spillere over 21 år minnes det om at det er tillat med maks 4 kamper lagbytte per spiller per sesong. 

Det skal føres fysisk ID-kontroll av spillere under alle kamper. DK eller Idrettsleder skal føre kontroll med ID.

Regler for lagbytte gjelder både for seriekamper og NM-spill
 

Scoring

Det er meldt inn flere klager fra klubber vedrørende dårlig standard på scoring. Vennligst påse at kvaliteten er tilfredsstillende hos dere. 

Scorer skal ikke registrere spillere manuelt i CricHQ før kamp. Dersom man ikke finner aktuelle navn i CricHQ-listen, så skal disse registreres som "Unsure" og ikke med aktuelle navn. Klubben skal i stedet ta kontakt med Admin i etterkant av kampen for registrering.

Det er scorer sitt ansvar å laste opp data for kamper før levering av nettbrett tilbake til hjemmelaget. Scorer kan sanksjoneres dersom vedkommende ikke oppfyller denne plikten. 

 

På forhånd takk for oppfølging, og lykke til med videre kampavvikling.