Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
38F23B25-5F2E-45F3-8607-6435309F1818.jpeg

Viktig å huske dommer-evalueringsskjema og ansvar ved scoring

Strengere håndheving av spillereglementets bestemmelser fra 1. juli. 


Kapteinenes dommer-evalueringsskjema

Dommerevalueringen er en viktig tilbakemelding som er med på sette Dommerkomiteen bedre i stand til å sette inn dommerne i de riktige dommerpanelene. Dette må derfor følges opp nøye, og alltid besvares av kapteinene innen 24 timer etter kampslutt. Ved en gjennomgang er det tydelig at flere kapteiner ikke har fulgt opp dette, hvilket kan medføre bøtlegging av kapteinens lag:

§ 8.14 Dommer-evalueringsskjema
Begge kapteiner skal fylle ut NCFs dommer-evalueringsskjema tilgjengelig på NCFs webside innen 24 timer etter kampslutt. Brudd på bestemmelsen medfører bot på kr 1000,- til vedkommende kapteins lag.

Ansvar for scoring

NCF ønsker også å minne alle lag på at det er hjemmelaget som har ansvar for å laste opp kampdata i CricHQ, at dette må gjøres innen midnatt samme dag som kampen spilles. Både den/de som scorer og kapteiner plikter å sette seg inn i bruken av CricHQ for scoring: 

§8.6.1 Det er kun NCFs valgte turneringsadministrasjonssystem som skal brukes til å score kamper som spilles i regi av NCF. Scorer, dommere og begge lags kapteiner plikter å sette seg inn i bruken av turneringsadministrasjonssystemet.  

§8.6.2 Scorer/hjemmelaget har ansvar for at kampdata lastes opp til NCFs valgte turnerings- administrasjonssystem innen midnatt samme dag som kampen spilles. Manglende oppfyllelse av kravet medfører kr. 500,- i bot per dag som opplastingen er forsinket, oppad begrenset til kr 3 000,- Mottaker av sanksjonen bestemmes av §8.2.4.