Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
jon-tyson-rn21q4rmSE4-unsplash(2).jpg

Velkommen til klubb/lagledermøte!

Vi inviterer til klubb-/lagledermøte 20. juni.


Tidspunktet for møtet er kl. 17:30-20:00. Vi ser frem til å ønske alle velkommen.

Fysisk og digital gjennomføring

Møtet avholdes som et kombinert fysisk og digitalt møte. Alle som har anledning til å delta fysisk bes møte opp kl. 17:15 på Ullevål stadion ved hovedinngangen til Idrettens Hus i Sognsveien 73. Adm. vil hente dere inn. Ved behov, ring Erik/Tariq på tlf. 90518101/92828492. Øvrige kan delta via Teams. Det blir enkel bevertning for de som møter fysisk.

Agenda

  • Innspill til spillereglementet.
  • Status hittil i sesongen og innspill fra deltakerne
  • Presentasjon av styreoppnevnte komiteer/utvalg

Informasjon og møtetlenke er sendt til klubbene mandag 5. juni. Om noen ikke har mottatt lenke og ønsker digital deltakelse, kan administrasjonen kontaktes.

Vel møtt!