Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket

Velkommen til Erik

NCF ønsker Erik velkommen som ny utviklingskonsulent. Erik har lang erfaring fra Skiforbundet, og vil i NCF jobbe med klubbutvikling, aktivitetsutvikling og organisasjonsutvikling.


Erik sier selv:

"Min utdanning er innen økonomi, administrasjon og idrett fra Høgskolen i Telemark. Har lang erfaring med å jobbe i idretten på forbundsnivå innen barn, bredde og rekruttering. Kjenner den norske idrettsmodellen veldig godt hvor barneidrett. ungdomsidrett og frivillighet i klubbene står sentralt. Har vært sentral i utvikling og gjennomføring av tiltak og konsepter for norsk skisport i mer enn 30 år hvor fokuset har vært å ivareta og utvikle rekruttering og kultur. Jeg ser spesielt viktigheten av at god aktivitetsutvikling skjer gjennom god anleggsutvikling. I følge strategiplanen til Cricketforbundet vil det satses på bl.a. anleggsutvikling, rekruttering og klubbutvikling. Jeg ønsker å bidra med min erfaring og kompetanse for norsk cricket. Cricket har et utviklingspotensiale i Norge og har spennende utfordringer fremfor seg."

Erik påbegynner sin stilling 16 desember.