Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
nif.jpg

Vedtak i Idrettsstyret

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har fattet vedtak om ekstraordinært og ordinært forbundsting i Norges Cricketforbund.


Vedtaket støtter Norges Cricketforbunds allerede uttalte ambisjon om å gjennomføre ekstraordinært forbundsting mot slutten av 2018 og ordinært forbundsting i starten av 2019.

Samtidig setter vedtaket klare føringer for valgkomiteens arbeid og valg av styre i Norges Cricketforbund. NIF vil først etter gjennomføring av ordinært forbundsting vurdere om utfallet tilfredsstiller NIFs forventninger, slik at administrasjonen av NCF kan opphøre, og vedtakene og valg av styre mm. kan tre i kraf.

Vedtak i Idrettsstyret: 

 1. Idrettsstyret ber interimsstyret i Norges Cricketforbund om:
  a. Å innkalle til et ekstraordinært forbundsting innen utgangen av 2018 for å velge en valgkomité, vedta instruks for valgkomiteen og behandle øvrige saker interimsstyret foreslår.
  b. Å innkalle til et ordinært forbundsting i første kvartal 2019.

   
 2. Idrettsstyret ber interimsstyret i Norges Crickeforbund om å utarbeide et forslag til instruks for valgkomiteen som bidrar til å sikre:
  a. Bred geografisk spredning blant styrets medlemmer
  b. At foreslåtte kandidater inngir tillit blant egne medlemmer, idrettsorganisasjonen, og omverdenen.

   
 3. Idrettsstyret vil, etter gjennomføringen av det ordinære forbundstinget i 2019, foreta en vurdering av om NIFs administrasjon av Norges Cricketforbund skal opphøre.