Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Utviklingsarbeid shutterstock.jpg

Utviklingsarbeid: Brakker, «cricketakademi» og prosjektsøknad på gang!

Norges Cricketforbund er godt i gang med flere spennende prosjekter som vil komme klubbene til gode.


NCF har som mål å skape optimale rammer for klubber og deres medlemmer. Målsettingen er at klubbene skal kunne tilby god aktivitet lokalt. Vi har derfor de siste månedene igangsatt viktige tiltak, og ønsker å gi klubbene en statusoppdatering på disse.

Brakker på alle Oslo-banene

NCF har innhentet tillatelse fra Bymiljøetaten om å få utplassert brakker ved hver av Oslo-banene i sesongen. Dette er gjort for at lagene blant annet skal kunne trekke inn ved dårlig vær. Det er inngått avtale med Algeco som setter ut brakkene på anviste plasser.

For at NCF skal kunne fortsette med dette på årlig basis også i kommende sesonger er det svært viktig at vi tar et felles ansvar for å passe på at brakkene og områdene ivaretas på en god måte. Vi må alle bekjempe hærverk og søppel for å ha det trivelig sammen!

Jobber med å realisere nytt «cricketakademi»

Norges Cricketforbund har som mål å realisere et nytt «cricketakademi». Administrasjonen har derfor nylig vært på befaring på ulike lokasjoner i Oslo som kan være egnet for innendørs crickettrening hele året. 

Vi er i forhandlinger med en aktør om et lokale på nærmere 1.000 m2 med garderober og flerbruksmuligheter. Det er imidlertid dyrt å leie lokaler i Oslo. Om dette prosjektet skal realiseres må det derfor være god utnyttelsesgrad, med muligheter for klubbene til å benytte dette for trening av både barn, unge og voksne. Det må også sikres godt renhold og administrasjon. Det er med andre ord mange faktorer som må på plass i en planprosess.

- Vi er ikke på noen måte i mål med prosessen, men i beste fall kan prosjektet la seg realisere fra høsten av. Vi vil selvfølgelig holde klubbene løpende orientert, og dette kan også bli en sak på forbundstinget 30. april, sier Trond Søvik, generalsekretær i Norges Cricketforbund.

Søker støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Cricket og landhockey er idretter som er godt kjent for mange ikke-etnisk norske. I noen bydeler bor det svært mange av utenlandsk opprinnelse og disse har ikke samme forhold til andre idretter. Cricket og landhockey har derfor et konkurransefortrinn som bør benyttes.

Norges Cricketforbund og Norges Bandyforbund (som organiserer blant annet landhockey) samarbeider nå derfor om en felles søknad om støtte til et 5-årig samarbeidsprosjekt. Her er målet å ta ut det uforløste potensialet i å bruke disse idrettene som aktiv del i oppvekstmiljøet. I første omgang vil man ha et særlig fokus på Søndre Nordstrand bydel. Her planlegges også for utvikling av Mortensrud idrettspark.

- Gode erfaringer fra et slikt prosjekt kan styrke cricketidrettens omdømme, bidra til medlemsvekst i klubbene, samt ha overføringsverdi til andre områder. De,rsom vi får midler til prosjektet, kan vi styrke organisasjonens hjelp og støtte ut til klubbene, påpeker Søvik.

Foto: Shutterstock