Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
samuel-dedman-M5WWDcefw0s-unsplash.jpg

Utstyrsmidler: Husk å søke innen fristen 15. mars

NIF har nå sendt informasjon om ny søknadsrunde for spillemidler til utstyr til alle klubber.


Norges Cricketforbund oppfordrer alle våre medlemsklubber til å søke i god tid innen fristen 15. mars.

Fullstendig informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside.  Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2022 (med fakturadato i 2022).

Godkjent utstyr:

For klubber tilsluttet Norges Cricketforbund kan det søkes om støtte til følgende utstyr:

  • Ballmaskiner
  • Rekrutteringspakke for barn og unge
  • Lagpakke med sikkerhetsutstyr barn og unge
  • Mobil cricketpitch

Praktisk info:

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin. Sørg for at søknaden er fullstendig før den sendes. Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. Merverdiavgiften skal inkluderes i søknadssummen.

For å lette behandlingen av søknadene ber NIF om at fakturaer som inneholder både utstyr som det søkes om støtte til og annet utstyr merkes slik at det tydelig kommer frem på fakturaene hvilket utstyr og kostnader som inngår i søknaden.

Relevante vedlegg:

Foto: Samuel Dedman, Unsplash