Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
TKrgb_vertikal.jpg

Trondheim kommune har vedtatt bygging av cricketpitch

I Bystyremøte den 7. desember bevilget politikerne i Trondheim penger til etablering av cricketpitch på banen i Lade idrettspark, samtidig som de vedtok ferdigstillelse før starten av 2018-sesongen.


Innstillingen fra Rådmannen (se under) ble enstemmig vedtatt av Bystyret i Trondheim kommune.

For utviklingen og utbredelsen av cricket i Norge betyr vedtaket om denne første etableringen av en fullverdig bane utenfor det sentrale Østlandet svært mye. Og endelig får klubbene i Trondheim en skikkelig cricketbane å spille på. Utbyggingen muliggjør også avvikling av seriekamper og andre turneringer i Trondheim allerede fra 2018-sesongen!

Norges Cricketfrorbund har allerede avtalt møte med Trondheim kommune for å bidra med tekniske innspill til prosjekteringen på nyåret. 
 

Sak PS 165/17    Utbyggingssak Lade idrettspark   
INNSTILLING: 

  1. Bystyret vedtar en kostnadsramme på 102,7 millioner kroner til utbygging av Lade idrettspark. Prosjektet videreføres i tråd med framdriften som er beskrevet i denne saken.  
  2. Bevilgningen dekkes innenfor budsjettramme for kommunale investeringer i perioden 2017 - 2019, jf Handlings- og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017 og rådmannens forslag til Handlings og økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018. 
  3. “Cricket pitch etableres slik at den ferdigstilles før starten av kommende sommersesong”. 

Trondheim kommune