Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2021 Tinget.png

Forbundstinget 2021

Dato: Søndag 14. mars 2021
Tid: 10:00 - 16:30
Sted: Digitalt via Teams GoPlenun
Påmeldingsfrist for delegater: 5.mars 2021, Link til påmelding - HER.
Frist for endring av påmeldt delegat: 8. mars 2021.


Med bakgrunn i den pågående pandemien vil Forbundstinget bli arrangert innenfor de rammer som myndighetene har for samfunnet i mars 2021.
Vi hadde i det lengste håp om fysisk oppmøte for alle/deler av våre delegater. Etter hvert har usikkerheten rundt muterte virusvarianter økt.
Planene er derfor endret, og det er besluttet at vi gjennomfører heldigitalt ting hvor alle delegater logger seg på vårt digitale møtesystem hjemmefra.

Påmeldingsfrister er absolutte grunnet tilrettelegging for digital gjennomføring av Forbundstinget

Frister må overholdes slik at deligat får invitasjonslink, tilgang og veiledning og for at NCF skal kunne tilrettelegging for digital gjennomføring av Forbundstinget.

Kan et organisasjonsledd kreve forhåndspåmelding fra deltakere på årsmøter/ting?
Ja, situasjonen nå gjør det nødvendig for forsvarlig gjennomføring av arrangementet å vite hvor mange som møter på forhånd. Dersom årsmøtet/tinget skal avholdes digitalt kan det også være behov for å avkreve forhåndspåmelding for å sikre at det er teknisk mulig å gjennomføre årsmøtet/tinget med det antall som ønsker å delta.
Se: Årsmøter og ting (idrettsforbundet.no)

Innkalling 

Innkalling til Norges Cricketforbunds ting 2021, TRYKK HER

Pågrunn av koronarestriksjonene vil årets forbundsting avholdes digitalt, med et elektronisk avstemming ved valg. Elektronisk avstemming ved valg, dersom det foreligger mer enn ett forslag, er i utgangspunktet i strid med NCFs lov §18, men NIF har likevel åpnet opp for elektronisk avstemming når et ting avholdes digitalt. For veileding og opplæring før vårt digitale Forbundsting, se informasjon lenger nede på denne siden.

Fullmakt for delegater og observatører

Fullmaktsskjema til Forbundstinget 2021 må sendes inn på NCFs fullmaksskjema, både for representasjonsberettigete og observatører. Fullmaktsskjema skal sendes som vedlegg i e-post til: admin@cricketforbundet.no. I subjektfeltet skrives «Tinget 2021 Fullmaktsskjema Navn på Klubb».

NCFs Fullmaktsskjema i Word-format lastes ned - HER og sendes til NCF innen 5. mars 2021.

Det finnes flere løsninger for å utføre elektronisk underskrift. Søk på google med søkeord "dokusign". Noen løsninger er gratis, andre har en gratis prøveperiode. 

Forslag som ønskes behandlet på forbundstinget

Forslag som ønskes behandlet på Forbundstinget må være innsendt senest søndag 14. februar 2021 på vedlagt skjema.  Forslagsskjema skal sendes som vedlegg i e-post til: admin@cricketforbundet.no. I subjektfeltet skrives «Tinget 2021 Forslagsskjema Navn på Klubb».

NCFs Forslagsskjema i Word-format lastes ned - HER
 

Fullmakt og forslag som kommer inn uten å benytte NCFs spesifikke skjema, eller mottas etter fristen, blir ikke hensyntatt. 


Sakspapirer 

Saksdokumenter til Norges Cricketforbunds forbundsting - TRYKK HER

Digitalt forbundsting

GoPlenum er et digitalt møteverktøy. Her får påmeldte/registrerte delegater tilgang til møtedokumentene, og det er her du stemmer. Delegatene trenger en mobil (smarttelefon), nettbrett eller PC for å stemme.

Opplæring i GoPlenum
Registrerte deligater vil motta invitasjonslink, veiledning og videolinker. I tillegg er det satt opp et kort kurs i GoPlenum, mandag før Forbundstinget. Her vil delegatene veiledes gjennom de forskjellige trinn og får mulighet til å stille spørsmål. 

  • NCFs opplæring av delegater mandag 8. mars 2021 fullført med 12 delegater
  • Les mer om GoPlenum - HER
  • Følg videoveiledning - HER

Protokoll

Signert protokoll fra Tinget offentliggjøres i etterkant av Forbundstnget - HER

Reisestøtte

Digital avvikling, ikke behov

Parkering

Digital avvikling, ikke behov