Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
NCF Nyheter.png

Tildeling av tilskuddsmidler

Første runde tilskuddsmidler er tildelt. Vi har mottatt mange spennende planer for utvikling av cricket på mange ulike nivåer.


Cricketskoler, paracricket og gode aktiviteter rettet mot barn  8 - 12 år, samt kvinner. Vi gleder oss til å følge prosjektene og ønsker alle lykke til med gjennomføringen.

Minner om løpende søknadsordning frem til 1. september 2018, NCF oppforderer flere klubber til å søke midler.
Vi ønsker å støtte aktiviteter som fremmer utvikling og øker cricketaktiviteten rundt om i landet og ser gjerne at planer legges både på kort og lang sikt. 

Klubber kan søke tilskudd til følgende tiltak/prosjekt:

 

  • Rekruttsamling (barn 8-12 år) 
  • Cricket sommer-skole (barn/ungdom
  • Oppstartmidler 
  • Paracricket (cricket for personer med funksjonsnedsettelse) 
  • Spesifikke rekrutteringstiltak for å få nye aktive medlemmer til klubben

For ytterligere informajon - trykk her