Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
umpire.jpg

Tentative datoer for dommerkurs våren 2018

Tidspunktene bekreftes endelig så snart ICC har gitt sin tilslutning. 


Ettersom første kurs er relativt nært frem i tid, informerer vi imidlertid om ubekreftede tidspunkter allerede nå. Alle ledere og øvrige kontaktpersoner i klubbene har allerede mottatt informasjonen per mail. 

Stage 1 Course i Oslo på lørdag 17. mars fra 09:00 – 16:00

Stage 1 Course i Trondheim på søndag 18. mars fra 09:00 – 16:00

Stage 2 Course i Oslo på lørdag 7. april fra 09:00 - 17:00

 

  1. Videre er det planlagt å ha Observer and Assessor Tutor training. (Observation handler om å vurdere og gi tilbakemeldinger, mens Assessment handler om å foreta faglige diskusjoner til akkreditering) Observer og Assessor er derfor to forskjellige ting.

 

  1. Tutor training (Gjøre kandidatene i stand til å holde dommerkurs)