Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Logo_NCF_nettsiden.jpg

T20 regionalt spill for menn for region Oslo og region Sørøst starter 4. juli 2021

Da er det bare å legge seg i hardtrening, T20 Regional starter opp 4. juli, 2021.
Det vil komme nærmere informasjon om kort tid, men først altså  - annonsering av oppstart og fordeling av lag i de ulike regionene!


Følgende styrevedtak ligger til grunn:

76, 2021 Avvikling av regional aktivitet T20

Vedtak A:

Osloregion har store utfordringer med tilgjengelige baner i 2021. Pågående oppgradering av Oslos baner gjør at 50% av banekapasitet skal deles mellom U-serien, kvinneserien, NCF-seriene og barneserien.
Påmelding til regional aktivitet viser at enkelte klubber har meldt opp lag utenfor egen region som bl.a. vil resultere i unødig reisevirksomhet og at to baner vil stå uten aktivitet – Berskaug og nye Sandefjord.

NCF kan ikke stå til ansvar for de lag som melder seg på utenfor sin region for å få flere kamper/bedre motstand.

Styret vedtok at Asker, Bærum, Drammen, Hisøy, Strømsø x 2, Nordpolen og Sandefjord tilhører Region Sørøst og spiller deres kamper på henholdsvis Sandefjord og Drammen cricketbane.

Oslo regionen vil dermed ha 41 lag.

Vedtak B:

  1. Styret vedtok å gå videre med Harpals forslag for Region Oslo, med 197 kamper
  2. Hele strukturen består av 7 gruppevinnere, 4 lag fra Oslo, ett lag fra Sørøst, ett lag fra Trondheim og ett lag fra Vestlandet, samt lag 8 som trekkes ved loddtrekning blant lag som er nr. 2/runners up i alle grupper.
  3. Region Oslo, 1 - 2 divisjon fordeles i 2 grupper av 10 lag hver fra oppsett T20 2021. Utjevningslag hentes fra 3 div etter loddtrekning
  4. Region Oslo, 3 – 6 divisjon fordeles i 2 grupper fra oppsett T20 2021
  5. Regionene utenfor Oslo settes opp i samråd med administrasjonen
  6. Hvis Bjørvika CK går ut som vinner av T20, 2021, representerer de Norge under ECL 2022, hvis ikke står vedtaket fra sak 64.3, 2021
  7. Tentativ oppstart Region Oslo og Sørøst 4. juli, 2021

Tilhørende protokoller vil gjøres tilgjengelige så snart styret har godkjent disse.

Under er foversikt over gruppene som spiller i Region Oslo og region Sørøst.
Gruppeinndeling Menn Region Oslo og Sørøst spill 2021

Hilsen fra
NORGES CRICKETFORBUND