Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2021 cricketpitch 1.jpg

Status cricketbaner & nett

Gratulerer til Sandnes..!

Og en stor takk til kommune og idrettsråd som har snudd seg rundt og gjennomført en prosess Rogaland verdig. 


Generelt er banene rundt om i Norge tilgjengelig når kommunen åpner for bruk. Dette er for å beskytte gresset, slik at alle kan nyte godt av et gress som har fått tid til å tørke og gro. De fleste kommuner melder om tentativ åpning av banene medio mai.

Sandefjord og Sandnes

To nye baner som vi er stolte av er på plass. Cricket får større og større plass også utenfor Oslo - det er ekstremt viktig for lokal aktivitet og utvikling.

 

Bilde Sandnes 2021
alt
Bilde Sandefjord 2020
alt

 

Bærumsbanen på Rud

Et pågående idrettsanleggprosjekt som ikke vil ferdigstilles før 1. september. Cricket og Soft-baseball skal for fremtiden sambruke banen og treningsnett.
Klubbene har i mellomtiden fått tilgang til BI-parken med bruk av en utslitt pitch og et mobilt kastebur som snart er på plass.

Drammen

Per i dag uendret situasjon, der det jobbes mot Idrettsråd og kommune for utberding som i Oslo.

Trondheim

Trøndelag Cricketforum sammen med NCF jobber aktivt mot kommune og Idrettsråd for forbedringer og flere arealer for aktivitet.
Per i dag med tilgang til Lade Idrettspark

Stord og Bergen

Begge byer har nå FlexiPitcher tilgjengelig for turneringer og evt. seriespill. Med nyregsitrerte Møhlenpris øker aktiviteten i Bergen, FlexiPithcene kan være med på å synliggjøre cricket både for befolkingen, kommune og Idrettsråd med lokal cricketaktivitet.

Oslo

Banene i Oslo skal oppgadreres. Første ut er Ekeberg 1, der arbeidet er godt i gang. I tillegg er treningsnettet under oppgradreing der begge løp får nye matter. Ekeberg 1 med treningsnett skal etter planen være ferdigstilt siste del av mai. Deretter står Ekeberg 3, Stubberudmyra og Rommen for tur. Rekkefølgen avhenger noe av grunnforholdene og tilgjengelg veiledning fra kommunen.

altalt