Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2021 Ekeberg nett to løp 2.jpg

Status cricketbaner & nett

Kort oppdatering på banestatus, oppgraderinger og tilgjengelighet per 15. juni 2021


DRAMMEN
Etter befaring 18 mai ble det sendt inn en ny henvendelse til kommunen. Denne gang via den offisielle kanalen etter oppfordring fra ledene i Idrettsrådet. NCF har nå fått kommunen i samtale, der begge parter nå er enige om å se på de muligheter som finnes. Kommunen har lagt seg flate for de utfordringer cricket har møtt med hensyn til slitasje og vedlikehold, nå er det bare å jobbe tett fremover med ny ansvarlige i håp om at dette vil gi resultater i næreste fremtid.  Les også Hinsa velbalanserte artikkel i Dagsavisen Fremtiden Foreldre er redde for å sende barna til cricketbanen.

Ny giv og muligheter. Her for vi starte på nytt, samarbeide og følge opp slik at vi kan se resultater i løpet av året.

OSLO

I tillegg til vær og ressursmangel har både BYM og andre involvert i Ekeberg 1, hatt betydelige utfordringer med dialog rundt fremdrift.
Det ser nå ut til å ha løst seg, der arbeidet nå er gjenopptatt slik at planlagt fremdrift kan fortsette.

Det forventes at grunnarbeidene ferdigstilles onsdag 16. juni, slik at pad & pitch kan monteres før arbeidet rundt pitchen starter og ferdigplenen anlegges. Ferdiggresset trenger 2-3 uker på full etablering før området er klar til bruk. Slik det ser ut i dag vil Ekeberg 1 og 3 re-åpnes samtidig en gang inne uke 27.

I skrivende stund planlegges oppstart på Stubberudmyra medio juli og Rommen så snart Stubberudmyra er ferdigstilt. 
På Rommen kreves det ekstra godkjennelser på grunn av eksisterende grunnforhold. Dette er en pågående prosess.
Kommunen takker for tålmodighet og konstruktiv dialog og lover nå å komme tilbake så snart de har fått en oversikt. NCF vil følge opp.
 

SANDNES
Sandnes-banen er ferdig og har nå lagt tilbake nok grotid til at den kan tas i bruk. Tirsdag 8. juni vil NCF i samarbeide med Durrant Cricket, kommune og entreprenør ta en siste befaring og godkjennelse av banen før bruk.