Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
NCF LOGO.jpg

Søk om støtte til innkjøpt utstyr i 2020

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2020 (med fakturadato i 2020). Det skal fordeles 34 millioner kroner totalt til idretten. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.


Norges Cricketforbund, godkjent utstyr klubbene kan søke på:
- Ballmaskiner
- Netting rundt treningsfelt (Bare godkjent i 2020)
- Rekrutteringspakke for barn og unge
- Lagpakke med sikkerhetsutstyr barn og unge
- Mobil cricketpitch 

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin, og man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett.

Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2020, det vil si med fakturadato i 2020.

Årets søknadsfrist er onsdag 10. mars.

Det er ingen endringer i årets opplegg sammenlignet med siste søknadsrunde. Det er åpnet for at gruppene kan legge inn søknader i løpet av første uken av februar. Alle særidrettslag og særgrupper i fleridrettslagene har mottatt en e-post med informasjon i uke 5 (første uken av februar).

Husk at det ikke er mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden.

Erfaringsmessig er det svært mange som søker siste kvelden. Søk i god tid før fristen!

Dersom samlet søknadsbeløp er større enn tilgjengelige midler, vil alle søknader i utgangspunktet få den samme avkortning.

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under Klubbguiden og temasiden for støtte- og tilskuddsordninger.