Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
8.jpg

Slik søker ditt idrettslag om spillemidler til utstyr

Det er igjen mulig for idrettslag og særforbund å søke om spillemidler til utstyr. Årets søknadsfrist er 18. oktober.


For cricket kan det søkes om midler til følgende utstyr: 

- Ballmaskiner
- Netting rundt treningsfelt
- Rekrutteringspakke for barn og unge
- Lagpakke med sikkerhetsutstyr barn og unge 

 

Overordnet om ordningen fra NIF: 

Det er igjen mulig for idrettslag og særforbund å søke om spillemidler til utstyr. I år skal 34,4 millioner kroner fordeles – en økning på fem millioner kroner fra i fjor. Siden starten i 2003 er det fordelt cirka 243 millioner kroner til idrettslag og særforbund.

Årets søknadsfrist er 18. oktober. Alle idrettslag (og særidrettsgrupper i fleridrettslagene) vil i løpet av uke 37 motta en e-post med mer detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det søkes via Sportsadmin. Søknader kan utarbeides og sendes inn fra det tidspunkt klubben mottar e-posten med informasjon om ordningen.

Les mer her