Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
CricClubs.PNG

Godkjenning av spillere i CricClubs

Administrasjonen opplever at klubber kontakter NCF for å få godkjent spillere som aktive i CricClubs helt frem til kampdag. Det kan ikke påregnes at administrasjonen er tilgjengelig til å utføre denne oppgaven på så kort varsel. Alle som løser lisens i SportsAdmin må påregne en uke (5 virkedager) før CricClubs er tilsvarende oppdatert.


Ønsker å møte klubbenes behov

Administrasjonen opplever også en del formelle mangler når spillere ønskes godkjent i CricClubs. Eksempler er spillere med flere profiler i CricClubs og-/eller at navnet i CricClubs ikke er i samsvar med det klubben har oppgitt og /eller i Sports Admin. Spilleren blir da ikke funnet i CricClubs. Ofte er det også slik at det søkes om å aktivisere en spiller i CricClubs og så viser det seg at vedkommende ikke har betalt spillerlisens. Dette medfører ekstraarbeid for både klubb og forbund, og vi ber derfor klubber være ekstra obs på dette i fremtiden.

Administrasjonen strekker seg langt for å møte klubbenes ønsker og behov. I de tilfeller hvor det er mulig vil vi håndtere godkjenningene løpende. Behandling på kortere varsel enn fem virkedager kan allikevel ikke forventes.

Som nevnt tidligere er årets ordning ny, og svært viktig for oss alle. Sammen skal vi få løst de utfordringer som eventuelt dukker opp!