Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
NCF Nyheter.png

Reisestøtte 2018

Reisestøtte for 2018 ligger til utbetaling. I løpet av kort tid vil klubber berettiget reisestøtte motta 60% av innvilget beløp.


Reisestøtten er revidert etter endringer gjort i kampplanen og vurderes ut ifra antall reiser, avstand og påkrevd transportmiddel. 

  1. 60 prosent av fordelte reisetilskudd betales ut våren 2018, mens resterende 40 prosent betales ut etter endt sesong.
  2. Lag som ikke gjennomfører reiser som ligger til grunn for beregningen av reisetilskudd avkortes tilsvarende ved siste fordeling av tilskudd.