Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
171031_Spilleregler.jpg

Prosess Spillerreglement 2018

Norges Cricketforbund legger opp til involverende prosess med flere høringsrunder.Gjennom den siste tiden, og spesielt etter endt 2017-sesong har det kommet en rekke innspill til Norges Cricketforbund knyttet til spillerreglement for 2018-sesongen. Gjennom oktober er det også gjennomført relevante evalueringer i forbundsregi. Slik ser videre prosess for etablering av spillerreglement for 2018 ut:

1. - 20. november 2017
Arbeidsgruppe under ledelse av arbeidende styreleder Sondre S Gullord utformer første utkast til spillerreglement for 2018. 

20. november 2017
Første utkast til spillerreglement for 2018 sendes på høring til forbundets komiteer og utvalg

30. november 2017
Frist for høringssvar fra forbundets komiteer og utvalg

1. - 5. desember 2017
Vurdering av innkomne høringssvar, og utarbeidelse av andre utkast

5. desember 2017
Andre utkast til spillerreglement for 2018 sendes på høring til klubbene tilsluttet Norges Cricketforbund

15. desember
Frist for høringssvar fra klubbene

15. desember til 20. desember 
Vurdering av innkomne høringssvar

20. desember 2017
Informasjons- og diskusjonssak på Norges Cricketforbunds Lagledermøte 

20. desember 2017 - 15. januar 2018
Ferdigstillelse og vedtak Forbundsstyret