Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Logo_NCF_nettsiden.jpg

STATUS påmelding og fremdrift 22. juni regionalt spill menn sesongen 2021

Styret i Cricketforbundet vurderer nå videre fremdrift på bakgrunn av påmeldingene innen påmeldingsfristen 8. juni og vil den 23. juni ta et endelig standpunkt og trekning vil skje etter denne dato med medlemmer av styret tilstede. Vi tar også i mot nye påmeldinger inntil det praktisk ikke er mulig. Videre oppdatering legges ut på cricketforbundet.no og påmeldte klubber informeres så snart det er klart for å gi videre konkret informasjon. Opprinnelig tekst i saken ligger under.


Endelig kan NCF presentere et tilpasset spilltilbud for sesongen 2021. Målet har vært å tilby og få gjennomført mest mulig cricketaktivitet innenfor rammene som myndighetene gir idretten. Nå er det ennå ikke klart når konkurranseaktivitet for voksne innenfor breddeidretten, (som da gjelder cricket på alle nivåer unntatt landslag), åpnes.

Det er viktig at cricket er klare til å sette i gang så snart det åpnes for konkurranseaktivitet for breddeidretten for voksne, (turnering- og cup spill, samt treningskamper), derfor åpner NCF nå opp for påmelding.

Vi setter en kort påmeldingsfrist slik at vi er klare til å sette i gang med spill så raskt som mulig når det åpnes opp for spill fra myndighetene.
PÅMELDINGSFRIST 8. juni.

Informasjon og link til påmelding ligger HER.

Merk! Hver klubb kan melde på ett eller flere unike lag med faste spillelister i valgfri region. Reise må skje innenfor eksisterende retningslinjer med hensyn til koronasituasjonen.

Vi er ennå optimister og forventer at det blir mulighet for igangsetting av kampaktivitet for alle lag som ønsker å spille cricket!    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FAQ - vi legger ut problemstillinger med svar her: 

- Blir det kun 1 Regional liga for samtlige Oslo lag? Eller vil Oslo kunne deles i mindre regionale ligaer?
Svar: Avhengig av antall lag som melder seg på turneringsspill vil dette bli en vurdering som tas.

- Hvis det er tiltenkt 1 regional liga for Oslo, er det tenkt rundt hvordan gruppene fordeles? Vil lag i 4/5/Q beregne å spille kamper mot elite lag?
Svar: Dette er en vurdering som vil tas etter at en ser hvor mange og hvilke lag som melder seg på, men utgangspunktet er at lagene etter trekning kan møte hverandre uavhengig av nivå. Dersom det blir delt inn i flere grupper innen region Oslo, kan det være hensiktsmessig å fordele lagene slik at hver gruppe i regionen er likes mulig med hensyn til nivå.

- Hvordan blir det med sesongavgift? Vi har vel betalt allerede for x turneringer. Refunderes de og settes det en ny sats eller beholder vi samme sats som opprinnelig T20 liga? 
Svar: Sesongavgiften endres ikke, satsen er den samme og har klubben allerede betalt for opprinnelig seriespill så er det korrekt.

- Skal NCF tilbakebetale betalt avgift for seriespill/turneringsspill dersom det ikke kan gjennomføres spill i det hele tatt sesongen 2021?
Svar: Ved kun regionalt/nasjonalt spill i T20 format, vil innbetalt avgift for langformatet bli refundert. Hvis det ikke skulle bli noe aktivitet, blir avgift for begge formater tilbakebetalt selv om innbetalt avgift er å beregne som en administrativ avgift

- Kan en klubb som melder inn flere lag, bruke spillere om hverandre? Hva med U23 spillere?
Svar: Hvis en klubb melder inn flere lag, må det oppgis separate spillerlister. Spillerne blir låst til et lag. Det vil ikke være tillatt med spillerflyt mellom lagene, heller ikke U23 vil ha den muligheten.

- Kan en klubb melde inn lag i en annen region enn klubben er registrert i?
Svar: Ja, i teorien kan dette gjøres. Men før påmelding, vær sikker på at det blir nok lag igjen i din region for at tilfredstillende aktivitet kan arrangeres. Og sist men ikke minst, husk reiserestriksjoner