Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
istockphoto-531294703-612x612.jpg

Påmelding seriespill 2023

Påmelding til seriespill 2023 er nå åpnet. Husk å melde dere på innen 15. januar!


 • Super League 
 • T20 Championship 
 • U9 – U19 - kommer senere!
 • Kvinneserien – kommer senere!

Før påmelding oppfordrer vi alle klubber til å sette seg ned og vurdere egen kapasitet. Meld inn lag i begge formater eller flere lag i samme format, kun hvis dere har nok spillere. Kamper for A-, B- og C-lag osv. kan i henhold til spillereglementets §7.5 bli satt opp samme dag samme tid.   

Vi gjør oppmerksom på at for påmelding i Super League og T20 Championship, må du ha tilgang som club admin i CricClubs. 

 • Påmelding og betaling til T20 serien 2023, klikk HER og velg riktig divisjon
 • Påmelding og betaling til Super League 2023, klikk HER og velg riktig divisjon

Påmelding kvinner: 

 • T20-serien 2023 – kommer senere! 

Påmelding barn- og ungdomsserien:

 • Ungdomsserien 2023 - kommer senere!

Venteliste T20 og Super League 2023 

Det kan bli ledig plass(er) i begge formater, dersom ett eller flere lag velger å ikke melde seg på. 

Det opprettes derfor en venteliste for lag som ønsker å delta i serien 2023, men som ikke har plass.

Grunnlaget for eventuell tildeling av plass følger først til mølla prinsippet, for registrerte som oppfyller vilkårene i henhold til NCFs spillereglement. Følgende prioriteringsrekke bli brukt, med hjemmel i § 5.1, § 5.2, § 5.2.1: 

 • Eksisterende klubber 
 • Nye lag med aktivitet for barn, unge og jenter 
 • Geografisk utbredelse

§ 5.1 Samtlige klubber registrert under NCF, har rett til å delta i seriespill og annen kampaktivitet etter de til enhver tid gjeldende regler, så snart påmelding og innbetaling av kontingent/avgift er registret innen fristens utløp. Innmelding og innbetaling gjøres via CricClubs.

§ 5.2 NCF kan, når særlige omstendigheter taler for det, nekte nye lag å delta i seriemesterskapet for en gitt periode. Et eksempel på særlige omstendigheter er manglende banekapasitet.

§ 5.2.1 Blant nye lag, skal NCF primært prioritere lag som tilrettelegger aktivitet for barn, unge og kvinner og eventuelt også bidrar til geografisk utbredelse av cricketidretten i Norge.

Det tas ikke opp nye klubber uten at det er nøye vurdert sammen med klubben, idrettskrets og administrasjonen.

§5.3 Deltagelse i samtlige formater er frivillig. Kvalifiserte lag kan velge å delta i en eller flere formater.

§ 5.3.1 Om et lag ikke ønsker å delta i en av formatene, vil det resultere i at laget mister sin plass. Neste lag i tabellen blir tilbudt plassen. Ved ønske om gjenopptakelse, må laget begynne i laveste divisjon, forutsatt at plassen ikke er fylt opp av nye lag.

§ 5.3.2 Ved ønske om gjenopptak, vil eksisterende lag bli prioritert ovenfor nye lag. Ved flere søknader enn det er plass til, vil en ventelisteordning bli opprettet.

§ 5.4 Hvis et lag etter endt sesong ønsker å trekke seg fra en av seriene, kan det åpnes for at laget gjenopptas i laveste divisjon dersom dette skjer før kampplan for kommende sesong er påbegynt, og NCF vurderer det som gjennomførbart jamfør § 5.2 og § 5.3.1.

§ 5.4.1 Hvis et lag trekker seg etter at arbeidet med kampplanen er påbegynt, vil ikke plassen bli fylt opp.

§ 5.5 dersom en klubb taper sitt medlemskap i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og på et senere tidspunkt ønsker gjenopptagelse i seriespill, må laget begynne i laveste divisjon. NCF vurderer om det er gjennomførbart jamfør § 5.2 og § 5.3.1.

Tentativt divisjonsoppsett herrer  

Divisjonsoppsettet 2023 er basert på 2022 resultatene.  

Slik ser divisjonsoppsettet ut etter opprykk og nedrykk i Super League og T20 Championship. Dette kan endre seg etter endelig påmelding:

Viktig informasjon: 

 1. Endelig frist for påmelding i samtlige serier er 15. januar 2023
 1. Endelig frist for registrering venteliste 20. januar 2023 
 1. Lag som ikke er påmeldt innen fristen, får ikke delta
 1. Klubber som har utestående hos NCF per 15.01.2023 (f.eks. ev. utestående lisenser for enkeltspillere 2022), får ikke delta i seriespill