Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
OsloIK.png

Obligatorisk kurs - Økonomistyring

I samarbeid med Oslo Idrettskrets arrangerer NCF kurs i økonomistyring for cricketklubber torsdag 24. november 2016. 


Kurset er en kjempefin mulighet for å opparbeide seg kunnskap om ulike temaer innen klubbøkonomi.

Tid og sted: 
Torsdag 24. november 2016 
Kl.: 18:00-21:00
Osloidrettens Hus
Ekebergveien 101, 1178 Oslo

Kurset i økonomistyring består av følgende punkter:
•budsjettering
•regnskap
•årsavslutning

Påmelding gjøres på følgende link:

https://events.provisoevent.no/osloidrettskrets/events/%C3%B8konomistyringskurs-2411/register 

Kurset er obligatorisk for klubber registrert i Oslo og Akershus og alle klubbene må sende minst en deltaker. Per spillereglement så vil klubber som ikke sender representant bli bøtelagt (se faktaboks til høyre). 

Spørsmål om kurset skal rettes til Utviklingsleder - utviklingsleder@cricketforbundet.no 

I spillereglementet §17.8 står det:

"Et lag som ikke sender et minimums antall deltagere på obligatoriske kurs i regi av NCF skal straffes med kr 1000. Lagleder er pliktig til å gi tilbakemelding der det er påkrevd av NCF i form av sms, mail eller post innen 48 timer/ innen den fastsatte tidsfristen, hvis ikke kan NCF ilegge klubben/ laglederen en bot på 500,- kr."