Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
klubbe.jpg

NCF har fått nytt sanksjonsutvalg

Idrettsstyret har oppnevnt tre personer til å sitte i NCFs nye sanksjonsutvalg. 


Sanksjonsutvalget som ble valgt på tinget den 13. mars 2016 har ikke gjort jobbet de ble valgt til å gjøre. Det er meget beklagelig. Sanksjonsutvalgets inaktivitet har skapt flere unødvendige og uheldige utfordringer for enkeltpersoner, klubber og lag. Helt inn i september ble det gjort forsøk på å få utvalgets medlemmer til å endre standpunkt men det skjedde ingen endring. 

Sanksjonsutvalget er tingvalgt. Administrasjonen har ikke mulighet til å tre inn og ta over sanksjonsutvalgets oppgaver. For å behandle de urørte sakene i sanksjonsutvalget så har Idrettsstyret oppnevnt tre medlemmer til et nytt sanksjonsutvalg. Sanksjonsutvalget består nå av:

  • Kaja Goplen - advokat og styremedlem i Norsk Idrettsjuridisk Forening
  • Hanna Skjebstad Weigård - styremedlem i Norsk Idrettsjuridisk Forening 
  • Geir Andrè Dalhus - informasjonssjef i Norges Rytterforbund 

Blant sanksjonsutvalgets medlemmer så er det solid juridisk ekspertise og lang erfaring fra idretten. Sanksjonsutvalget har fått tilsendt NCFs vedtekter, sanksjonsutvalgets mandat og spillereglementet for 2016. Sanksjonsutvalgets oppgave er å behandle saker som har med spillereglementet å gjøre. Utvalget skal ha møte i uke 48 og saksbunken vil behandles fortløpende. 

Kommunikasjon til sanksjonsutvalget kan sendes til sanksjon@cricketforbundet.no. Spørsmål om sanksjonsutvalget kan sendes til admin@cricketforbundet.no.