Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
NCF Nyheter.png

Nytt fra Norges Cricketforbund

Avtalen mellom Norges Cricketforbund og sportsleder Muhammad Haroon går ut ved utgangen av 2018.


I den forbindelse ønsker Norges Cricketforbund og Muhammad Haroon å informere klubber og medlemmer om at ansettelsesavtalen ikke vil forlenges utover 2018. Stillingen vil senere i 2018 lyses ut åpent, slik at alle interesserte gis mulighet til å søke. ICC vil sammen med styret bistå generalsekretæren i prosess mot ansettelse. Norsk idretts og ICCs føringer for en god toppidrettsstruktur og kultur vil legges til grunn.

Norges Cricketforbund takker Haroon for hans dedikerte arbeid for norsk cricket. Selv med mange og omfattende administrative endringer de siste årene, har Haroon bidratt til utvikling av Norsk Cricket på mange områder og levert fremragende sportslige resultater. Vi vil spesielt trekke frem vår nye generasjon landslagsutøvere med god utvikling både på det tekniske og fysiske prestasjonsnivå. Samtidig som mange i løpet av Haroons periode er skolert i Introduction to cricket og øvrig trenerutdanning.

Norges Cricketforbund ønsker Haroon lykke til på veien videre i karrieren, og ser frem til å følge ham fra sidelinjen. For nå, ser vi frem til gjenstående del av vårt felles arbeid for norsk cricket.

I tiden fremover vil både bredden og elitenivået være viktige satsingsområder for Norges Cricketforbund  –  med klare målsettinger for aktivitetsnivå og utbredelse nasjonalt og resultater gjennom landslag internasjonalt. Herrelandslaget går inn i en viktig periode mot neste kvalifiseringsrunde i ICC T20 EQ til neste år. Her vil planlegging og gode rammer være essensielle for å lykkes optimalt.

I tillegg skjer det mye i barne- og ungdomsutviklingen og NCF jobber mot et betydelig løft for jentecricketen. Anleggsutvikling, kompetanseheving i klubbene og introduksjon av NFCs strategiplaner, er viktige arbeidsområder for målrettet arbeid mot videre fremgang.

Et vesentlig faktum er at dette må gjøres i fellesskap. Kun god dialog og godt samarbeide, vil gi grunnlag for en sunn idrett i utvikling. Med arbeid som inkluderer, respekterer, engasjerer og begeistrer, skal vi gjøre oss bemerket og bygge cricket videre i hele Norge.

Sondre og Gry