Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2018_ICC.png

Nytt antikorrupsjonsregelverk

ICC har utarbeidet nytt Anti-Korrupsjons regelverk/kodeks for medlemslandene. NCF har utarbeidet prosedyreregler for saksbehandling av ev. saker knyttet til kodeksen.


Regelverket/kodeksen gjelder f.o.m. 1. juni 2024. HER ligger kodeksen og prosedyrereglene.