Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
LOGO-NCF-portrait-1000px.jpg

Nye og gamle lag - informasjon om seriespill 2017

Godt nyttår! 2016 er historie og arbeidet med 2017 sesongen er nå i full gang. 


Forbundet jobber nå med serieoppsettet for 2017 sesongen. Før et formelt vedtak kan tas i forhold til serieoppsettet for 2017 så må forbundet vite hvilke lag som ønsker å delta i seriespillet i 2017 sesongen. Dette gjelder både (1) lag som deltok i 2016 og (2) nye lag som ønsker å bli med i 2017.

(1) Fra lag som deltok i seriespillet i 2016 ønsker vi følgende informasjon:

  • Dersom laget deres IKKE ønsker å delta i seriespillet i 2017 så må beskjed om dette meddeles via e-post til idrett@cricketforbundet.no omgående. Siste frist for å si fra seg plassen i seriespillet for 2017 er onsdag 25. januar 2017.

(2) For nye lag og nye klubber som ikke deltok i seriespillet i 2016 men som ønsker å være med i 2017 så ønsker vi følgende informasjon:

  • Fyll ut søknadsskjemaet som ligger helt til høyre på denne siden og send det til idrett@cricketforbundet.no innen fristen onsdag den 25. januar kl. 23:00. Skjemaet må være signert av klubbens registrerte leder. Skjemaer som ikke innehar signatur fra klubbens leder behandles ikke.

NB: Lag og klubber som allerede har meldt sin interesse om plass i serien for 2017 må også sende inn søknadsskjemaet. 

En avgjørelse på hvilke lag som blir tatt opp i seriespillet 2017 vil tas innen kort tid. Eventuell opptakelse av nye lag avhenger av antall ledige plasser, banekapasitet osv. Ingen nye lag er garantert plass. Spørsmål kan rettes til idrettsleder på idrett@cricketforbundet.no. 

Lykke til med søknadsprosessen!

Søknadsskjema 2017 sesongen: