Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
stavanger.jpg

Ny pitch og cricketlag i Sarpsborg

Ny cricketpitch etablert i Sarpsborg idrettspark, samtidig som Borg Cricketlag melder seg inn i Norges Cricketforbund. 


Cricketidretten får godt fotfeste i stadig nye deler av landet. Med Sarpsborg Idrettsråd som en solid støttespiller har et lovende miljø i Sarpsborg både fått etablert Borg Cricketlag tilknyttet Norges Cricketforbund og fått på plass treningspitch i Sarpsborg idrettspark. Les mer om mijøet og etableringen av cricket i idrettsparken i sakene nedenfor. 

Cricket-SA.pdf

alt