Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
U23serie2_edit.jpg

Vil du forme fremtiden til norsk cricket?

Norsk cricket har et stort potensial. For å sikre at dagens potensial blir fremtidens realitet så trenger vi din hjelp.


Sammen skal vi lage en ny langtidsplan. En plan som skal gi norsk cricket bærekraftig utvikling i et langsiktig perspektiv. Vi skal også opprette to nye utvalg. Utvalgene skal rette fokus mot hvert sitt viktige kjerneområde: 

  • flere cricketanlegg
  • en sterkere breddecricket for barn og ungdom 

I arbeidet med den nye langtidsplanen skal hele cricketmiljøet involveres tidlig i prosessen før en arbeidsgruppe på opptil seks personer får ansvaret for å spisse budskapet og skrive planen. Anleggsutvalget skal være pådriver i arbeidet for å sikre bygging av flere cricketanlegg i Norge. Utvalget for barn, ungdom og bredde skal være med å løfte breddecricketen ved å jobbe for økt aktivitet, større mangfold og bedre organisering av barne- og ungdomscricketen. De to utvalgene skal ha 3-6 medlemmer hver. 

 

Vil du være med?
Forslag på kandidater sendes inn til admin@cricketforbundet.no. Alle (klubber, lag, enkeltpersoner) står fritt til å foreslå navn på kandidater, også seg selv. For hvert navn du spiller inn så må følgende informasjon legges ved: 

  1. Hvorfor bør denne kandidaten oppnevnes og hva vil kandidaten bidra med.
  2. Legg ved en CV (eller liste) over relevant erfaring og kompetansen for den foreslåtte kandidaten.

Husk å skrive hvilken arbeidsgruppe/utvalg du foreslår kandidaten til. Vi ber spesielt om at det spilles inn kvinnelige kandidater. Fristen for å melde inn kandidater er søndag 27. november 2016.

 

Den ideelle kandidaten bør: 
Arbeidsgruppe for ny langtidsplan – kunne ta utgangspunkt i hva som er best for hele norsk cricket, kunne tenke overordnet, ha et langsiktig perspektiv, ha cricketerfaring, brenne sterkt for norsk cricket, være organisert og pålitelig, kunne formulere seg og ha gode skriveferdigheter.

Anleggsutvalget – ha elementær kunnskap eller erfaring med cricketanlegg (type, vedlikehold eller anskaffelse), ha kjennskap til nødvendige politiske prosesser, kunne tenke nytt og forstå behovet for å få etablert flere cricketanlegg i Norge.

Utvalg for barn, ungdom og bredde – ha erfaring fra cricket for barn og unge, forstå behovet for en større breddeidrett, være villig til å løfte blikket for å lære fra andre klubber/land/idretter, kunne tenke innovativt og ville bidra med konstruktive ideer og tanker.

For mer detaljert informasjon om arbeidsgruppa og de to utvalgene så klikk på den respektive linken i høyre sidemarg. Spørsmål kan sendes til NCF på admin@cricketforbundet.no