Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
171205_Cricket Coaching.jpg

Norges Cricketforbund etablerer NCF’s trenerforening

6. januar 2018 er første samling for Norges cricketforbunds trenerforening. Vi ønsker å etablere et forum for diskusjon og utvikling blant crickettrenere i Norge, og oppfordrer godkjente og aktive trenere til å melde sin interesse. Sammen blir vi bedre..!


Norges cricketforbunds mål og kriterier for NCF’s trenerforening:

  • Etablere et forum for diskusjon og utvikling mellom cricket trenere. En felles plattform med relevante saker, utvikling, utfordringer og muligheter, inkludert politikk, med veiledning fra NCF og NIF.
  • Oppfordre cricketspillere, tidligere cricketspillere, lærere og andre og entusiaster, til å bli kvalifiserte trenere. Et overordet mål er å ha minimum to kvalifiserte trenere i hver cricketklubb under NCF.
  • Kvalitetssikre og utvikle alle aspekter inne crickettrening i Norge, inkludert videreutvikling av kvalifiserte trenere under NCF.
  • Oppmuntre alle kvalifiserte trenere og potensielle trenere til etter- og videreutdanning, for maksimal utnyttelse av trenerkreftene.
  • Opprette liste med tilgjengelige kvalifiserte trenere under NCF, medlemmer av NCFs trenerforening.

Foreningen vil bli en møteplass for trenere, med fokus på kvalitet og utvikling. Der den enkelte trener motiveres og veiledes for å gi spillere optimale trenerforhold. Samtidig vil en trenerdatabase optimalisere tilgjengelighet på kvalifiserte trener resurser. Sammen får vi gjort mer.

Vi ønsker i første omgang en oversikt over de av dere som kunne tenke seg deltakelse i trenerforeningen.
Kravet er at du i dag er en aktiv og godkjent trener.

Følgende roller skal velges under første årlige møte i Norges Cricketsforbunds trenerforening:

  • Leder
  • Trenerutviklingsansvarlig

Vil du være med - meld din interesse til gry@cricketforbundet.no
Første samling arrangeres 6. januar 2018 i Oslo.