Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
NIF logo.jpg

NIFs utmerkelser - har du forslag til kandidater?

 

Klubbene kan nå sende inn sine forslag til kandidater til NIFs hederstegn. Frist for å sende inn nominasjoner er 20. februar.

 


Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har to hedersbevisninger (utmerkelser): Æresmedlem og hederstegn. Nå kan klubber sende inn nominasjoner på kandidater til begge hedersbevisningene.

Frist for nominasjon er 20. februar. Forslag på kandidater sendes til admin@cricket.no. Norges Cricketforbund vil som særforbund foreta en vurdering av alle innkomne forslag med tanke på videreformidling til NIF.

Ytterligere informasjon: