Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Yousuf dialog.jpg

NCF valgt inn i SFF for første gang

For første gang er NCF valgt inn i styret til Særforbundenes Fellesorganisasjon.


25. mai 2023 ble års- og medlemsmøtet til Særforbundenes Fellesorganisasjon avholdt. NCFs president, Yousuf Gilani, ble valgt inn i styret.

Dette er første gang i historien at Norges Cricketforbund er representert i styret til Særforbundenes fellesorganisasjon. Denne representasjonen er en viktig anerkjennelse av NCF som en viktig medspiller i det idrettspolitiske arbeid.

Representerer 53 særforbund

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for særforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Organisasjonens oppgave er å ivareta medlemsforbundenes interesser i idrettspolitiske og administrative saker. 53 særforbund har i dag medlemskap i SFF. Les mer om SFF på deres egne nettsider HER.

Det nye styret

Styret i SFF vil bestå av:

  • Leder Emilie Westbye (Motorsport)
  • Nestleder Gry Henriksen (Dykking)
  • Jan Hendrik Parmann (Basket)
  • Thomas Stenberg (Kickboxing)
  • Yousuf Gilani (Cricket)
  • Ansattes rep: Tord Bakke Arvesen (Squash)