Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
LOGO-NCF-portrait-nettside.jpg

NCF ute av NIFs administrasjon

Idrettsstyret fattet i siste styremøte følgende vedtak knyttet til administrasjonen av Norges Cricketforbund: 

- Idrettsstyret vedtok at NIFs administrasjon av Norges Cricketforbund skal opphøre med umiddelbar virkning. 


I den kommende perioden skal styret få en grundig innføring i gjeldende rammeverk under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og International Cricket Council (ICC).

Styret med administrasjonen skal gjennomføre kurset "Styrearbeid i praksis" før de går i gang med behandlingen av konkrete saker. Et viktig grunnlag for å samkjøre styret, etablere felles kjøreregler og forståelse av hva styret skal håndtere på strategisk nivå og hva administrasjonen skal håndtere på det operative nivået. 

I tillegg blir det lagt opp til møte med NIF for en introduksjon og veiledning med hensyn til de kriterier som forventes av et godt organisert særforbund.

Deretter har ICC annonsert at de - i løpet av mai, kommer til Norge for et møte med det nyvalgte styret. På lik linje med NIF, vil dette møte bestå av informasjon, og veiledning for de retningslinjer og krav som legges til grunn fra ICCs side.

Utvikling kommer ikke alene - ressurser som NIF og ICC er utrolig viktige redskap for at norsk cricket skal utvikle seg videre - i riktig retning.

Vi er veldig takknemlig for at både NIF og ICC ser verdien i å sette av tid og ressurser med vårt nye styre.