Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Strategisamlinger.png

NCF inviterer til strategisamlinger

Bli med på å forme Norsk Crickets fremtid på strategisamling i Stavanger, Trondheim, Agder, Drammen eller Oslo i høst. 


Formålet med strategisamlingene er å

  1. få innspill, diskutere og forankre felles strategi og prioriteringer for Norsk Cricket
  2. bygge kontakt mellom forbund og klubber
  3. få innsikt i hverandres utfordirnger og behov. 

Felles strategi for Norsk Cricket for kommende år skal endelig vedtas av klubbene ved avviikling av ordinært særforbundsting. 

Starter i Stavanger

Først ut av strategisamlingene er samling i Stavanger fredag 17. august i forbiindelse med NM-uka. Åpen invitasjon er sendt ut til aktuelle klubber/deltakere for samlingen. Samlingene vil ikke bare handle om forbundet og forbundets rolle  -  klubb- og regionutvikling vil også være tema.

Norges Cricketforbund vil annonsere tid og sted for høstens samlinger i Trondheim, Agder, Drammen og Oslo når disse nærmer seg. Klubber med lang reisevei vil kune få økonomisk støtte for å delta på nærmeste samling .

- Viktig med bred deltakelse og forankring

En bredt sammensatt arbeidsgruppet har gjennom første halvår utarbeidet et første utkast til strategi for Norsk Cricket, som nå tas med ut for diskusjon og innspill. Styreleder Sondre S Gullord forklarer at strategiprosessen er veldig viktig for prosesen frem mot ordinært særforbundsting, hvorpå NCF skal "stå på egne ben": 

- Norsk Cricket har tildigere lidd under tidvis høyt konfliktnivå, fraksjonering og mangel på profesjonalitet. Samtidig er det utvilsomt veldig bred enighet om mye av det vi må jobbe med fremover, blant annet anleggssituasjonen og ønske om mer aktivitet og tilrettelegging for de unge. Med en god plan og retning med prioriteringer, som er laget og forankret i fellesskap, vil Norsk Cricket ha veldig gode forutsetninger og trygghet når forbundet skal "stå på egne ben".

- Viktig at mange blir med og deler sine tanker og innspill, slik at resultatet blir best mulig. 

alt

Norges Cricketforbund takker ICC for økonomisk støtte til gjennomføringen av turneen. 

alt