Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
kristin-dope-zkx29dCIzO0-unsplash.jpg
Foto: Kristin Dope, Unsplash

Nasjonalanlegg og cricketakademi: Et viktig løft for norsk cricket

Det er nå klart at et nytt nasjonalanlegg for cricket etableres på Lindeberg. 


– Dette er en skikkelig gladnyhet for hele cricket-Norge, og et prosjekt som vil gi et viktig løft for vår idrett, sier Trond Søvik, generalsekretær i Norges Cricketforbund.

Norges Cricketforbund har det siste året arbeidet med å realisere et nytt «cricketakademi» og landslagsanlegg. Vi er derfor glade for å melde at vi nå er i mål med forhandlingene, og at det denne høsten etableres et slikt anlegg i Jerikoveien 20 på Lindeberg.

Avtalen er i første omgang gjeldende i fem år fra og med 1. oktober 2023.

God utnyttelsesgrad

Administrasjonen har underveis i prosessen undersøkt mulighetene ved flere ulike lokasjoner i Oslo som kan være egnet for innendørs crickettrening hele året.

– I arbeidet med å finne riktig sted for anlegget har man vektlagt god utnyttelsesgrad, med muligheter for klubbene til å benytte dette for trening av både barn, unge og voksne. Økonomisk sunn og forutsigbar drift har også vært viktig for oss i denne prosessen, understreker Søvik.

Viktig for både bredde og topp

Tilbakemeldinger fra både tillitsvalgte og spillere har lenge vært tydelige på at et anlegg av denne typen er svært viktig for hele cricketmiljøet. Som en del av idrettsregistreringen 2022 besvarte også klubbene flere spørsmål om egen anleggssituasjon. Svarene understøtter de løpende tilbakemeldingene fra miljøet om at anleggsarbeid må prioriteres.

Kartleggingen viser tydelig at cricket-Norge har behov for flere og bedre innendørslokaler:

  • 45 av 57 klubber oppgir at de har behov for (mer) innendørs lokaler.
  • 37 av 57 klubber oppgir at de har forsøkt å skaffe mer lokaliteter.
  • 21 av 57 klubber oppgir at de ikke har tilgang til bane for treningskamper og egen aktivitet.

- Vi ønsker at enda flere klubber skal utvikle sitt aktivitets- og treningstilbud for barn, unge og kvinner, og vet at anleggskapasitet er kritisk for å sikre rekruttering og vekst. Etableringen av nasjonalanlegget i Jerikoveien gjør at våre klubber kan tilby sine medlemmer bedre fasiliteter. I tillegg vil landslagenes treningssituasjon også forbedres, påpeker Søvik.

NCF vil tilby klubbene fremleie og ulike avtalemuligheter, og ser frem til å invitere alle til et sentralt innendørs «akademi» for helårsbruk til trening og utvikling av norsk cricket!

Administrasjonen vil holde klubbene fortløpende informert når det gjelder alle praktiske forhold vedrørende anlegget.