Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
Screenshot 2023-04-11 at 22.03.51.png
Foto: Freepik.com

Mentorprogram for unge ledere

Har din klubb dyktige, ambisiøse og engasjerte personer mellom 19-29 år, som ønsker å utvikle seg i lederrollen innenfor idretten?


Norges idrettsforbund og Norges studentidrettsforbund gjentar suksessen fra de tre siste årene, og inviterer til nytt kull i Mentorprogrammet for unge ledere i norsk idrett!

Programmet passer særskilt for styremedlemmer under 26 år og evt. aktuelle fremtidige kandidater for denne rollen. NIF oppfordrer spesielt personer med minoritetsbakgrunn å søke.

Søknadsprosess og frister

Den enkelte organisasjon (særforbund/idrettskrets) kan fremme søknad for inntil to kandidater (mentees). Dersom man fremmer to kandidater, må dette være en av hvert kjønn.

Rent praktisk er det kandidaten(e) selv om søker direkte via eget søknadsskjema. All praktisk informasjon om programmet, samt søknadsfrist, finner du her.

Det er viktig at kandidaten(e) har forankret sin søknad og plan i styret og/eller ledelsen i administrasjonen, og at han/hun er dedikert en kontaktperson fra sitt særforbund/idrettskrets.

Denne forankringen må komme frem i søknaden, og i tillegg til dette må det respektive særforbund/idrettskrets skrive et anbefalingsbrev (signert) som kandidaten legger ved søknaden.

Kandidater som kan vise til konkrete planer for videre lederengasjement innen idretten vil ha et fortrinn.

Søknadsfrist hos NIF er 9. august. Hvis du er interessert i å søke, og ønsker å forankre din søknad hos NCF, kan du ta kontakt med administrasjonen innen 20. juli.