Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
NIF logo.png

Lederkurs for ungdom 15-19 år

Jeg vil - jeg kan - jeg tør!

En spennede mulighet for deg som ønsker en aktiv deltakelse i idretten.

Er du en engasjert ungdom i alderen 15 - 19 år, som er medlem av en klubb - les videre

Interesert - ta kontakt med Norges Cricketforbund


Gi unge dyktige utøvere en sjanse! La de delta på lederkurs for ungdom.

Har dere ungdommer i idrettslaget som vil, kan og tør?

Gi unge dyktige utøvere en sjanse! La de delta på lederkurs for ungdom.

Idretten trenger flere dyktige ledere. Dette kurset gir ungdom innsikt i hvordan norsk idrett er organisert,og gir de verktøy de kan benytte for å tørre å bli med.

Målgruppen er engasjert ungdom mellom 15 - 19 år som er medlem av idrettslaget.

Kurset er todelt. Den første delen går over en helg, og tar for seg temaene:

  • Selvbilde/Selvtillit/selvfølelse
  • Rollemodell
  • Medlemmet i sentrum
  • Du som ressurs
  • Fra mål til handling
  • Kommunikasjon
  • Presentasjonsteknikk

Den andre delen er en oppfølgingssamling á 4 timer, og inneholder følgende:

  • Gjennomgang av praksisoppgave/handlingsplan i eget idrettslag
  • Coaching

Kurset skal gi deltakerne innblikk i og forståelse for ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Kunnskapen og verktøyene ungdommene lærer, skal gi relevant kompetanse for å kunne delta aktivt der beslutningene tas.

Kurset krever at deltakerne overnatter. Ungdommen deler dobbelt eller trippelrom (gutter og jenter hver for seg). Vi går nattevakt.

Nytt kurs er satt opp 18.-20. oktober 2019  - LES MER