Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2021 NCF logo 600pix.png

Komiteer og utvalg tingperioden 2022 - er du en av våre engasjerte kandidater?

Norges Cricketforbund søker engasjerte kandidater til forbundets komiteer og utvalg.
Vi søker DEG, som aktivt ønsker å engasjerer deg i utviklingen av norsk cricket. Vi søker DEG, som brenner for din idrett og er villig til å sette av tid til arbeidet som følger komiteen/utvalget.


Med prioriterte mål og verktøy som NCFs strategi, lov og spillereglement, skal vi jobbe sammen for utvikling av norsk cricket.

Er du engasjert med tid og mulighet og brenner for å bidra – bruk linken under for å melde din interesse. Vi trenger kandidater som representerer begge kjønn, unge og eldre, erfarne og mindre erfarne.
De som sitter i verv fra 2021, må melde inn sin interesse på nytt, om de ønsker å bli med videre.

Would you like to help develop Norwegian Cricket? Get engaged in one of NCFs committees - find the English registration below.

Gjeldende lover og regler for utnevnelse av komiteer og utvalg:

NCFs lov av 16. mars 2019 sier blant annet: 

  • § 20 Særforbundets styre e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse. Styret skal oppnevne Sanksjonsutvalg og Ankeutvalg hvert år i god tid før sesongstart. 

Krav om kjønnsbalanse

  • (1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen

Vi oppfordrer eksiterende og nye kandidater til å melde sin interesse til følgende utvalg:

  • Ankeutvalget
  • Dommerkomiteen
  • Sanksjonsutvalget
  • Utvalg for barn, ungdom og bredde
  • Utvalg for kvinnecricket

Interesse meldes inn via link under innen 26. januar 2022 - åpen for å ta i mot søknader inntil videre

  • LINK registrering norsk  - TRYKK HER
  • LINK registration English – TRYKK HER

Engasjer deg i utvikling av norsk cricket - MELD DIN INTERESSE!