Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
2021 NCF logo 600pix.png

Klart for påmelding til seriespill 2022

Påmeldingen gjelder for U9 – U19, kvinneserien, Super League og T20 Championship.
Før påmelding oppfordrer vi alle klubber til å sette seg ned og vurdere hvilket tilbud klubben har kapasitet til for barn og unge og jenter/kvinner og herrer.

VIKTIG

 1. Endelig frist for påmelding i samtlige serier er 16. januar 2022.
 2. Endelig frist for registrering venteliste 16. januar 2022.
 3. Lag som ikke er påmeldt innen fristen, får ikke delta.
 4. Klubber som har utestående hos NCF per 16.01.2022 får ikke delta i seriespill.

Påmeldingsveiledning for sesongen 2022 følger under.

Påmelding seriespill 2022 for:

 • U9 – U19
 • Kvinneserien
 • Super League
 • T20 Championship

Før påmelding oppfordrer vi alle klubber til å sette seg ned og vurdere hvilket tilbud klubben har kapasitet til for barn og unge og jenter/kvinner og herrer, i lys av styrets vedtak i sak 104 som vil gjelde fra 2023:

 1. Alle klubber må innen 2023 ha minst en av følgende lag registret og aktive for å kunne delta i seriespill divisjon 1 og 2 i T20 Championship og Super Leauge:
  1. Barn (U9 - U11)
  2. Ungdom (U13 - U19)
  3. Kvinner
 2. Klubber som har utfordringer med å danne et rent kvinnelag kan erstatte dette med et blandet lag av begge kjønn for U13/U15. 
 3. Klubber som ikke er I stand til å danne egne lag etter kriteriene over, har et minstekrav om å registrere 5-7 spillere i kategorien barn, ungdom og/eller kvinner, som NCF vil fordele i passende lag. Registrerte spillere skal ha nær tilknytning til klubben og et aktivt treningstilbud.

Påmelding herrer
- T20 serien 2022 via CricClubs LINK velg divisjon, betal.
- Super League 2022 via CricClubs LINK velg divisjon, betal.

Påmelding Kvinner
- T20-serien 2022 LINK

Påmelding barn- og ungdomsserien
- Ungdomsserien U9 til U19 2022 LINK

Venteliste T20 og Super League 2022
Det kan bli ledig plass(er) i begge formater, dersom ett eller flere lag fra den tentative påmeldingen i oktober 2020 likevel ikke melder seg på.
Der opprettes en venteliste for lag som ønsker å delta i serien 2022, men som ikke har plass.
- Påmelding venteliste LINK

Grunnlaget for eventuell tildeling av plass følger først til mølla prinsippet, for registrerte som oppfyller vilkårene i henhold til NCFs spillereglement. Følgende prioriteringsrekke bli brukt med hjemmel i § 5.1, § 5.2, § 5.2.1:
- Eksisterende klubber
- Nye lag med aktivitet for barn, unge og jenter

§ 5.1 Samtlige klubber registrert under NCF, har rett til å delta i seriespill og annen kampaktivitet etter de til enhver tid gjeldende regler, så snart påmelding og innbetaling av kontingent/avgift er registret innen fristens utløp. Innmelding og innbetaling gjøres via CricClubs.

§ 5.2 NCF kan, når særlige omstendigheter taler for det, nekte nye lag å delta i seriemesterskapet for en gitt periode. Et eksempel på særlige omstendigheter er manglende banekapasitet.

§ 5.2.1 Blant nye lag, skal NCF primært prioritere lag som tilrettelegger aktivitet for barn, unge og kvinner og eventuelt også bidrar til geografisk utbredelse av cricketidretten i Norge.
Det tas ikke opp nye klubber uten at det er nøye vurdert sammen med klubben, idrettskrets og administrasjonen.

Tentativt divisjonsoppsett herrer

Divisjonsoppsettet 2022 er basert på 2020 resultatene, da det kun ble spilt regionalt seriespill i 2021.
Kun nye lag eller lag som valte ikke å delta i 2020/2021 grunnet korona er lagt til.

Super League har 11 lag i første og andre divisjon i 2022. Det gjør at flere lag vil rykke ned enn lag som rykker opp. Noe som igjen betyr at lag som havner i bunnen av Qualifying A & B kan risikere å miste plassen sin i Super League 2023.

Slik ser divisjonsoppsettet ut etter tentativ påmelding i Super League og T20 Championship. Dette kan endre seg etter endelige påmelding.

VIKTIG

 1. Endelig frist for påmelding i samtlige serier er 16. januar 2022.
 2. Endelig frist for registrering venteliste 16. januar 2022.
 3. Lag som ikke er påmeldt innen fristen, får ikke delta.
 4. Klubber som har utestående hos NCF per 16.01.2022 får ikke delta i seriespill.