Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
NCF Nyheter.png

Kandidater til styret og kontrollkomiteen i NCF

Vi tar i mot forslag av kandidater til styret og kontrollkomiteen i Norges Cricketforbund.frem til 10. januar 2019.


Valgkomiteen er klare til å starte arbeidet mot innstilling av kandidater til kommende årsmøte.
I den forbindelse, er det åpent for innspill på aktuelle og gode kandidater som skal velges på tinget 2019.

Komiteens oppgaver er å avgi innstilling til årsmøtet om valg av medlemmer til styret, herunder styrets leder og nestleder, samt øvrige valg av tillitsvalgte som skal foretas på forbundstinget, med unntak av valgkomiteens medlemmer.

I tillegg til å følge kravene som ligger i NIFs lov og andre gjeldende retningslinjer, må valgkomiteen sørge for at en bredde av medlemsmassen er representert i innstillingen. Det skal etterstrebes kjønnsbalanse og variasjon i alder i innstillingen, samt en geografisk spredning blant
kandidatene til innstillingen.

Forslag av kandidater til styret og kontrollkomiteen sendes til valg@cricketforbundet.no, innen 10. januar 2019.

Obligatoriske opplysninger om foreslått kandidat:

  • Innstilling til Styre eller Kontrollkomite
  • Navn
  • Adresse
  • Født
  • Klubb
  • E-post
  • Mobil
  • Kort redegjørelse for kandidatens tilhørighet og engasjement i norsk cricket

Samtlige forsalg sendes til valg@cricketforbundet.no innen 10. januar 2019.