Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
image001 (2).png

Kampplanene sesongen 2024 er nå publisert på CricClubs

Det er kampplanene for menn og u-seriene som er lastet opp i hovedsak. Seriene for kvinner lastet opp om kort tid. 


For herreseriene har det vært en periode som ble avsluttet 15. mars hvor det var oppfordret til å ta en gjennomgang av oppsatt kampplan/er og gi NCF tilbakemelding til post@cricketforbundet.no om følgende:
- finner feil (dobbelbooking f.eks.)
- er reisende lag og ønsker endre klokkeslett på kampstart, og eller type kamp enn det som er satt opp aktuell helg (som eksempelvis SL kamp på lørdag og T20 kamp på søndag eller omvendt)
Det har vært gjennomført noen endringer på utsendte utkast på kampplaner. I hovedsak er dette allerede informert klubbene, men det kan være endringer i tillegg som det ikke er informert om.  

Merk! Det er nå viktig at alle klubber gjør seg kjent med sine kampplaner som ligger i CricClubs.


Flytting av kamper gjøres i henhold til spillereglementet kapittel 11, utsettelse og avlysning av kamper.

Utdrag fra kapittel 11: 
Utsettelse av kamper 
§11.1    Ingen kamper utsettes eller endres på forespørsel fra klubber etter endelig publisering av kampplan, med unntak av §11.1.1 og 11.2 
NCF kan om nødvendig foreta endringer forutsatt at klubbene varsles minst to uker før kampdatoen. Ved kortere varsel enn to uker, må samtykke fra klubbene innhentes. På slutten av sesongen, en uke.

Bytte/Swap (heretter swap)  
§11.1.1 Ved forespørsel kan mulighet for to swap muligheter vurderes.  

a.  Laget som ønsker en kamp utsatt, finner et annet lag som ikke allerede har møtt motstanderen deres i kampen som ønskes utsatt, og er villig til å bytte dag. Dere må da spille mot den motstanderen når det andre laget opprinnelig er satt opp til spille mot dem.  

b. Hele kampen kan byttes mot en annen kamp med tilsvarende kamplengde, forutsatt at alle fire lag samtykker.  

Den endelige beslutningsmyndigheten ligger hos NCF som foretar en helhetsvurdering av grunnlaget for forespørselen. 

§11.1.2 I et slikt tilfelle som i §11.1.1, må klubbene først bli enige seg imellom og deretter sende en skriftlig forespørsel til post@cricketforbundet.no 7 dager i forkant. (skjema for swap ligger Her.) 

 

Det tas forbehold om endringer grunnet eventuelle kommende innspill fra baneeiere (kommuner).