Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
pexels-patrick-case-3602833 (1).jpg
Foto: Patrick Case/Pexels

Kampplanene 2023 er klare

Kampplanene 2023 er nå ferdigstilt og offentliggjort – vi gjør oppmerksomme på at endringer kan forekomme.

Ev. innspill/spørsmål av vesentlig karakter, feil, mangler eller som åpenbart behøver avklaring, kan innsendes på nedenstående skjema innen 31. mars..


Kampplanene for 2023 finner du her

Viktige føringer

Følgende føringer har vært viktige i arbeidet med kampplanene:

 • Lag i elite og divisjon 1 har vært 1. prioritert i kampoppsettet med hensyn til oppsett av en balansert kampplan.
 • NCF har en generell utfordring med få tilgjengelige baner. Blokkeringer fra kommuner samt generell begrenset tilgang til enkelte baner er ikke optimalt. Innenfor eksisterende rammer er det prøvd å lage en best mulig kampplan for alle lag. Vi har allikevel forståelse for at enkelte lag kan være skuffet.
 • Det er tatt hensyn til klubber som har flere lag med i seriespill, og da spesielt de klubbene som har gitt uttrykk for at dette er viktig for dem. 
 • Herrelag som deltar i begge serier får i perioder et tett kampprogram. Dette da T20-serien må være ferdigspilt før T20-playoff, som starter 5. august. T10-festivalen avholdes helgen 12. og 13. august. Dette gjelder ikke lag som spiller T20 i Qualifying.
 • Det er foretatt justering av kampstart mtp. solnedgang.
 • Utenbyslag får fortrinnsvis to kamper når de reiser til Oslo, Trondheim eller Sandnes. Her gjennomføres første kamp lørdag ettermiddag, andre kamp søndag morgen og vise versa.
 • På grunn av krevende/lang reisevei mellom Sandnes - Trondheim er kampene satt opp i Oslo eller Bærum.
 • Stord CK har fått maksimalt med kamper i Sandnes ut ifra tilgjengelighet.
 • Sandefjord, Bærums- og Drammenslag har fått flest mulige hjemmekamper mot Oslo-lag. Dette er gjort for å frigjøre Oslo-baner. 
 • T20-Championship kamper som spilles i Oslo, spilles fortrinnsvis på hverdager for Oslo-lag og i helgene om kamper spilles utenfor Oslo.
 • Det er satt opp kamper i første del av mai, men sesongen starter for alvor medio mai grunnet større sannsynlighet for spilleklare baner. Dette er også tidspunktet da kommunene mener banene skal være spilleklare.
 • De fleste lagene avslutter sin sesong fra slutten av august til 9. september.
 • Stubberudmyra er i hovedsak forbeholdt barn, unge og kvinner
 • Kampfrie dager: 17. mai og 27. juni (IDE)
 • Det gjenstår å legge inn spill for U-lag og T20 kvinner.
   

MERK!

Det kan være behov for etterjustering pga. tilbakemeldinger fra Trondheim-, Sandnes-, Sandefjord-, Drammen- og Bærum Kommune, som ikke er ferdige med banefordeling for 2023. Vi må også være forberedt på at Drammen ikke er spilleklar, som vil kreve omberamming av kamper til ledige baner i Oslo mellom mai - august og i tillegg bruke september.

Vi minner om ingen kampbytter iht. spillereglementets §13.1 – med unntak av det som faller under 13.1.1 – 13.2.

 • §13.1 Utsettelse av kamper:
  Ingen kamper utsettes etter endelig publisering av kampplan, med mindre det er dødsfall av en aktiv spiller i klubben.
 • §13.1.1 Swap:
  Ved forespørsel kan mulighet for swap vurderes. Swap betyr at laget som ønsker en kamp utsatt, finner et annet lag som ikke allerede har møtt motstanderen deres i kampen som ønskes utsatt, og er villig til å bytte dag. Dere må da spille mot den motstanderen når det andre laget opprinnelig er satt opp til spille mot dem.
 • §13.1.2: I et slik tilfelle, må klubbene først bli enige seg imellom og deretter sende en skriftlig forespørsel til Administrasjonen senest 7 dager i forkant. (skjema for swap ligger på brukerveiledninger/cricketforbundet.no)
 • § 13.2 Gyldig forfall:
  Dødsfall av en aktiv spiller i klubben, eller dødsfall i en aktiv spillers kjernefamilie. Med kjernefamilie menes en aktiv spillers foreldre, ektefelle, barn og søsken. Alvorlig ulykke, sykdom hvor flere spillere er involverte. Det må være umulig for laget å stille med nok spillere ved kampstart. Ulykke eller sykdom må være av den grad at det ikke var mulig å stille med lag. Ulykken må dokumenteres. Ved alvorlig sykdom, må legeattest fremlegges for hver syk spiller. Dødsfall i den øvrige familien vil ikke betraktes som gyldig forfallsgrunn.

Vi tar forbehold om at endringer i kampplanen kan forekomme.

Relevante lenker: