Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
AAEAAQAAAAAAAAa8AAAAJGYyNTY0MzE2LWY5MmItNGYxMS1hMGQ4LTM1ODUyYjkxODY4OQ.jpg

Interesse for å bidra i Norges Cricketforbunds komiteer og utvalg?

Norges Cricketforbund søker engasjerte kandidater til forbundets komiteer og utvalg. Det er en forutsetning at alle medlemmer av komiteer og utvalg dedikerer tid til å delta i møter og følger aktivt opp i tråd med gjeldende mandat og NCFs strategidokument. Dertil viktig at kandidater representerer med både alder, kjønn og kompetanse innenfor gjeldende utvalg/komite. 

Do you like to help develop Norwegian Cricket? Get engaged in one of NCFs comitees - find the English registration below.


 

På bakgrunn av gjeldende lover og regler skal enkelte komiteer og utvalg utnevnes for sesong 2020.

NCFs lov av 16. mars 2019 sier blant annet: 

  • § 20 Særforbundets styre e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse. Styret skal oppnevne Sanksjonsutvalg og Ankeutvalg hvert år i god tid før sesongstart. 

I tillegg sier loven under II. Tillitsvalgte og ansatte § 2-4.Kjønnsfordeling 

  • (1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen

Vi oppfordrer eksieternde og nye kandidater til å melde sin interesse til følgende utvalg:

  • Sanksjonsutvalget
  • Ankeutvalget
  • Utvalg for barn, ungdom og bredde
  • Utvalg for kvinnecricket
  • Anleggsutvalget

LINK regsitrering norsk - TRYKK HER

LINK registration English - CLICK HERE

Frist 22. januar 2020