Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
10.jpg

Innstiller på bygging av cricketpitch i Trondheim

I sin innstilling til budsjett for 2018 har Rådmannen i Trondheim Kommune lagt inn 500 000 kroner til bygging av cricketpitch på arelaet i Lade Idrettspark. 


I innstillingen fra Rådmannen står det følgende: 

Pitch for cricket, Lade idrettsanlegg
Bystyret ba i sak F0 6/17; Interpellasjon - Crickettilbud i Trondheim om at rådmannen utreder muligheten for å etablere en pitch for cricket i Lade idrettspark. Cricket er en voksende idrett i Norge, og i Trondheim var det 7 klubber ved utgangen av 2016. Cricket står også på 2. plass på Idrettsrådets prioriteringsliste. Rådmannen vurderer det som mulig å etablere en pitch for cricket i Lade idrettspark, uten at dette går på bekostning av annen aktivitet. Løsningen som foreslås vil ikke gi cricket en fullskala bane, men det vil kunne spilles kamper der og i tillegg være et fullgodt treningsanlegg. Rådmannen foreslår å legge inn 0,5 millioner kroner til formålet i 2018.

Les hele Rådmannens forslag til budsjett for 2018 her