Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
LOGO-NCF-portrait-1000px.jpg

Innspill strategi 2021-2023

Frist for innspill: 06.11

Sendes til: jesper.moller@cricketforbundet.no


Under tinget i 2019, ble norsk crickets strategi for 2019-2021 vedtatt. Virksomhetside, visjon og strategiske hovedområder har lagt føringene for hva NCFs styre og administrasjon har vektlagt i siden forrige ting. En periode hvor NCF har etablert seg som et selvstendig og kapabelt forbund, i kjølvannet av å bli satt under administrasjon av NIF.

Nå er tiden kommet for å evaluere arbeidet og måloppnåelse knyttet til strategi 2019-2021, og begynne arbeidet med et nytt strategidokument for tingperioden 2021-2023.

Norske cricketklubber bes innstendig om å komme med sine tilbakemeldinger og innspill på hvilken kurs norsk cricket skal peke seg ut for de neste årene.

Norsk cricket er helt avhengig av støtte fra Norges Idrettsforbund (NIF) og International Cricket Council (ICC). Begge disse paraplyorganisasjonene belønner bred grasrotaktivitet med både innflytelse og økonomiske midler. Sammenlignet med andre norske særforbund (nøkkeltallsrapport), og andre (Norsk cricket 2017-2019.pdf) scorer norsk cricket lavt på aktivitet for barn, ungdom, kvinner og mennesker med funksjonsnedsettelser. Dette er problematisk, spesielt når en tar inn over seg hvordan midler blir distribuert i norsk organisert idrett.

Rapportene sier tydelig hvor norsk cricket må sette hovedfokus for å kunne utvikle seg i tråd med Idrettenes og ICC intensjoner.

Derfor ber NCF nå alle våre medlemmer ta en fot i bakken og vurdere:

  • Hvor er vi i dag?
  • Hva lykkes vi med?
  • Hvor er vi gode?
  • Hvor kan vi forbedre oss?
  • Hva slags strategier og virkemidler kan norsk cricket ta i bruk for å gjøre vår medlemsmasse mer mangfoldig?

Uten flere barn, unge og kvinner, risikerer vi at norsk idrett stagnerer, ikke bare økonomisk, men også idrettspolitisk.