Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
cickettrening_02 (640x487).jpg

Innspill og høringer

Sesongen er over, men planleggingen av neste sesong er allerede i full gang.


NCF vil i løpet av de neste månedene sende ut høringer og innspillsmuligheter til våre klubbers e-post adresser. Det er viktig at klubbene nå kjenner sin besøkelsestid og svarer på disse, innen de angitte tidsfristene.

Tilbakemeldingene er en av de beste måtene våre klubber kan være toneangivende for utviklingen av norsk cricket.

NCF har så langt bedt våre klubber om sesongevaluering, nominering av diverse utmerkelser, samt rapportering av trenerressurser. Kvantiteten på tilbakemeldingene har vært svært skuffende.

NCF vil fram mot 2021 blant annet sende klubbene våre e-post om:

  • Høring strategi for neste tingperiode
  • Invitasjon til lagledermøte
  • Høring spillereglement 
  • Nominasjon av kandidater til NCF styret og kontrollkomiteen for ting 2021
  • Utlevering av pokaler og individuelle utmerkelser for 2020 sesongen

Så kjære klubber: Sjekk e-post, og svar tidsnok.

Gratulerer med en vel gjennomført sesong, og lykke til i forberedelsene inn mot 2021.