Meld deg på vårt nyhetsbrev for nyheter om cricket
NCF Nyheter.png

Innspill kandidater til styret og kontrollkomite 2020

Invitasjon til å komme med forslag på kandidater til styret og kontrollkomite.


Tinget til Norges Cricketforbund avholdes 14.03.2021 deriblant også valg på nytt forbundsstyre og kontrollkomite.

Kandidater til forbundsstyre og kontrollkomite:  
Alle som har betalt medlemskontingent og fyller minst 15 år i kalenderåret, har forslagsrett og er valgbare. Vi ønsker forslag til navn på aktuelle kandidater.
Innkomne forslag på kandidater vil bli vurdert av valgkomiteen som leverer forslag til innstilling til tinget.

Kandidater til valgkomiteen:
Innkomne forslag på kandidater til valgkomiteen blir videreformidlet til styret, som skal innstille denne komiteen overfor tinget. Forslag på kandidater til valgkomiteen kan endes direkte til styret.

Vi gjør oppmerksom på at foreslåtte kandidater ikke automatisk blir innstilt, men innstilles etter en intervjurunde.
NB! Kandidaten som foreslås må ha gitt sitt samtykke.

Forslagsstiller:
Foruten kandidatens navn er det fint om du kan opplyse om vedkommens adresse, telefonnummer, fødselsdato, yrke/utdannelse, tidligere verv og andre opplysninger som er spesielt relevante. Husk å oppgi eget navn og kontaktinformasjon.
NB: Du kan gjerne foreslå deg selv som kandidat.

Forslag på kandidater må sendes til valgkomiteen innen 30.11.2020.

Vi håper på stort engasjement fra medlemmene for å få frem gode kandidater til organisasjonens tillitsverv.


Vennlig hilsen
Valgkomiteen